Menu

Přihláška na letní jazykový kurz 2019

Osobní informace

Jméno a příjmení*

Kontaktní informace

E-mail*

Telefon*

Ulice, č.p.*

Město, PSČ*

Zvolte jazykový kurz, o který máte zájem

1. Přihláška nabývá platnosti a stává se závaznou pro obě strany v okamžiku zaplacení školného.
2. Školné musí být uhrazeno nejpozději 1 den před zahájením kurzu. V případě, že kurzovné nebude uhrazeno v daném termínu, místo v kurzu bude nabídnuto jiným zájemcům.
3. Zaplacené kurzovné již nelze vrátit.
4. Hodiny zmeškané studentem se nenahrazují. Lze vyslat za sebe do kurzu náhradníka v případě, že se student nemůže do výuky dostavit.
5. Pokud se do kurzu nenahlásí dostatečný počet účastníků, je možné snížit jeho počet hodin nebo navýšit jeho cenu.
6. Jazykové centrum English4all si vyhrazuje právo na změnu lektora v kurzu.
7. Student svý souhlasem s Podmínkami účasti na kurzu vyjadřuje rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů jazykovým centrem v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Jazykové centrum se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.