Menu

Výslovnost III – Confusing pairs

Často se setkáváme s tím, že studenti zaměňují níže uvedená slova. Zkuste se podívat na jejich fonetický přepis a zamyslet se nad rozdíly, před tím, než vám prozradíme, o co se jedná. 🙂 (na konci příspěvku naleznete i interaktivní cvičení na quizletu, stejně jak video pro pobavení, takže KEEP ON READING! :))

kəʊt kəʊd (coat, code)
meɪt meɪd (mate, made)
bæk bæg (back, bag)
bɪd bɪt (bid, bit)
hɜːt hɜːd (hurt, heard)

V angličtině se některé hlásky vyskytují v tzv. párech, mezi nimi i t-d, k-g. U výše uvedených slov jste si mohli všimnout, že se v transkripci liší právě těmito hláskami, např. kəʊt kəʊd, bækg.
Když se tyto páry vyskytují na konci slov, vyslovují se nezněle – tzn. d nám zní velmi podobně jako t a g velmi podobně jako k, často tedy dochází k záměně slov jako coat a code, back a bag.

Jak tedy daná slova odlišit?
Nejpodstatnějším rozdílem je délka samohlásek, které souhláskám předchází, u t a k budou samohlásky kratší než u d a g. Ale dost teorie, poslechněte si sami rozdíl v našem cvičení na Quizletu (stačí jen kliknout zde a poté na ikonku Sound), rozhodně doporučujeme i cvičení SPELLER, ve kterém vám budou slovíčka diktována a vy si je zkusíte přepsat.

A na závěr slibované video pro pobavení, nejenom cizinci jsou někdy zoufalí, jsou i tací rodilí mluvčí, kterým britská výslovnost způsobuje problémy:

Hodně štěstí a hlavně zábavy při studiu! 🙂